fbpx

Storitve

Iz kompleksnih problemov ustvarjamo intuitivne rešitve.

Produkt

Content

S strateškim pristopom načrtujemo premišljene nove blagovne znamke in preoblikujemo že obstoječe. S sočasnim razvojem vizualne identitete, produktov, embalaže in digitala ustvarjamo najprimernejša orodja za učinkovito komunikacijo navzven. S tem poskrbimo, da so vaše vrednote jasno predstavljene na vsaki stopnji nakupne poti.

Spletna stran
Načrtujemo in izdelujemo sodobna spletna mesta, ki temeljijo na strategiji podjetja, so vizualno dovršena in zagotavljajo najboljšo uporabniško izkušnjo.
Spletna trgovina
Razvijamo prodajno usmerjene spletne trgovine, ki zagotavljajo preprosto nakupovalno izkušnjo, krepijo zaupanje in povečujejo zvestobo blagovni znamki.
E-portal
Z e-portalom ustvarimo preprosto digitalno okolje, v katerem so določene informacije stalno dostopne uporabnikom, obenem pa ste z njimi lahko kadarkoli v kontaktu.
Konfigurator
Preko konfiguratorja vodimo uporabnika skozi vizualiziran proces prilagajanja produkta do oddaje naročila ali povpraševanja.
Vizualna
identiteta
Ustvarjamo prepoznavnost blagovne znamke z vizualno identiteto, ki izraža, za čim stojite, vas ločuje od ostalih in ustvarja brezčasno podobo.
Tiskovine in
embalaža
Oblikujemo kreativne tiskovine in embalaže s pomenljivim sporočilom, ki poosebljajo vašo blagovno znamko. Od fizične oblike in grafičnega jezika do senzorične izkušnje.
Razstavni
prostor
Načrtujemo nepozabne razstavne prostore in sejemske postavitve, ki nudijo možnost za raziskovanje in doživetje vaše blagovne znamke.
Prezentacije in
poročila
Z uporabo premišljenih, a enostavnih vizualov pretvarjamo ključne podatke v privlačne zgodbe s pomenljivo vsebino.
Fotografija
Fotografij običajno ne moremo ubesediti, lahko pa z njimi vzbudimo emocije. Z dobro načrtovano fotografijo ustvarimo močen vizualni jezik.
Video
Video je najmočnejši medij za pripovedovanje, s katerim povemo vašo zgodbo. S kombinacijo slike in zvoka pri gledalcu sprožimo čustven odziv.
Virtualna resničnost
S tehnologijo virtualne resničnosti ustvarimo 3D simulacijo prostora, ki uporabniku omogoča njegovo raziskovanje in možnosti interakcij.
2D/3D animacije
Animacije so gibljive vizualizacije, s katerimi na razumljiv, hiter in enostaven način prenesemo informacije do uporabnika.

Produkt

Marketing

Marketing blagovne znamke vam omogoča, da svetu jasno sporočite, zakaj izbrati vas, kaj delate in ponujate, pokažete svoje strokovno znanje ter predstavite vizijo. Dobra blagovna znamka odraža emocije, dober marketing pa mora zagotoviti, da pravo občinstvo te emocije pravilno doživi.
Načrtovanje
kampanj
Z načrtovanjem kampanj, ki so skladne s strategijo in poslovnimi cilji, uspešno nagovarjamo publiko z željenim sporočilom. Na ta način izboljšamo donosnost naložbe.
Targetiranje
person
S poznavanjem vaših strank in razumevanjem njihovih bolečin definiramo persone. Targetiramo jih s kampanjo, ki nudi rešitev na njihovo težavo.
Načrtovanje
kanalov
Za učinkovit marketing je ključna izbira pravih kanalov, preko katerih s kvalitetnimi vsebinami nagovarjamo željeno občinstvo.
Optimizacija
stroškov
S pametnimi pristopi in nenehnimi analizami kreiramo rešitve, s katerimi optimiziramo stroške za doseganje največjega učinka.
Digitalne
kampanje
Z digitalnimi kampanjami preko spletnih kanalov najhitreje dosežemo željene konverzije. Učinkovitost le-teh konstantno spremljamo in kampanjo po potrebi prilagajamo.
Analogne
kampanje
Življenje se odvija tudi proč od ekranov. Z analognimi kampanjami preko tiskanih medijev nagovarjamo publiko na načrtno izbranih stičnih točkah.
Upravljanje
družabnih omrežij
Glede na predhodno pripravljeno strategijo upravljamo socialne medije vašega podjetja. S kreativnimi vsebinami dosežemo množico in večje število interakcij.
E-mail
E-mail marketing pripomore pri komuniciranju vaših vrednot, zgodb in povečevanju prodaje. Z njim gradimo na zaupanju in lojalnosti vaših strank.